Vi ønsker deg velkommen til en forestilling helt utenom det vanlige! Lofoten Sjømatteater omhandler reisen fra fangst til matopplevelse, så autentisk som praktisk mulig. Du er hovedrolleinnehaveren og får være med på hele forestillingen gjennom tre akter.

Første akt – fangst


Bli med ut på fiskefeltet med vår stolte fiskeskøyte fra 1917. MS «Symra» er sertifisert for 38 passesjerer og har et stort dekk som gjør at inntil 10 kan fiske samtidig. Vi tar deg med dit vi vet fisken venter og bidrar med kunnskap og instruksjon i fangsten. Du får være med på å sløye og filetere fangsten og lærer om fisken dere får om bord. På forespørsel kan vi inkludere å trekke garn og teiner som en del av første akt.


Andre akt – foredling


Vi går i land i Norges mest tradisjonsrike fiskevær Henningsvær, der venter en kulturell og spennende omvisning på et aktivt fiskemottak. Dyktige, lokale verter forteller alt du ikke visste om skreiens mange bruksområder. Denne anvendelige fisken kan prepareres på mange ulike måter og bli til en fantastisk måltidsopplevelse. Hvordan velges hvilken fisk - til hva? Hva kan du gjøre med din selvfangede torsk?

Reisen fra hav til bord på èn dag

Tredje akt - måltidet


Nå skal maten tilberedes og under kyndig veiledning kan dere delta på å lage kveldens festmåltid. Med lokal kokkekunst og verdens beste råvarer avsluttes kvelden med en ekte, 'Lofotsk' måltidsopplelse.


Kvelden avsluttes med å nyte det selvskapte festmåltidet i egnet lokale som dere har eksklusivt for kvelden.


Info

Start
Svolvær

Send forespørsel